Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Spartacus quản lý để đối mặt với những phần còn lại của các đấu sĩ và được tồn tại trong mỗi cuộc chiến.