Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp các phi hành gia để giết những con quái vật bằng cách sử dụng vũ khí quyền vào mọi lúc. Hãy cẩn thận và không làm hỏng bất kỳ của các đồng nghiệp của bạn.