Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết người ngoài hành tinh tính toán các góc độ và sức mạnh để tiếp cận họ bằng cách sử dụng bức ảnh ít nhất bạn có thể.