Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Làm móng tay chúa Sofia giữ ẩm kem tay đầu tiên, sau đó cắt và móng tay đánh bóng. Sau đó, bạn có thể chọn màu sắc của men và các bản vẽ hoặc đồ trang trí mà bạn thích của bạn.