Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một nhóm các binh sĩ phải bảo vệ các căn cứ quân sự bắn vũ khí của họ chống lại kẻ thù của họ.