Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lưu những người lính trong quân đội của bạn và làm cho họ tham gia bạn để chiến đấu với những kẻ thù mà bạn tìm thấy.