Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thưởng thức màn hình mới để các chuyên gia này giải trí hộp trò chơi máy cắt. Mục tiêu của bạn là để cắt giảm con số này bằng cách vẽ một đường để mỗi điểm, nhấn "Space" để sửa chữa nó, sử dụng các hình dạng của các dòng trên bên trái.