Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chống lại tất cả những kẻ thù của ninja này để đạt đến đỉnh của tòa tháp, nếu bạn ở lại xuống bạn bị mất.