Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ đạo các chuyến bay của tàu của bạn để tiêu diệt kẻ thù mà xuất hiện, nếu bạn thấy mình bị dồn sử dụng máy bơm để thoát.