Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một máy bay chiến đấu bằng cách tham gia vào rất nhiều kẻ thù mà sẽ xuất hiện trên bầu trời.