Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một samurai để tiêu diệt quỷ đã xâm chiếm Osaka. Sử dụng katana để loại bỏ tất cả chúng và để tiến tới cấp độ tiếp theo.