Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một trò chơi yêu thích saga mới nghiện mua sắm. Lần này bạn sẽ nhận được các mô hình mà bạn chọn sẽ nhận được để làm những cuộc diễu hành quan trọng nhất của váy cưới.