Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trở thành một siêu mẫu mua sắm quần áo, thay đổi kiểu tóc và trang điểm của bạn để thành công trên sàn catwalk. Có một giới hạn hàng ngày trên thẻ tín dụng của bạn phải biết làm thế nào để quản lý.