Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

shopaholic này cần giúp đỡ của bạn để đi bộ trên đường phố London và mua quần áo phù hợp cho mỗi bên. Bạn cũng có thể làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn.