Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích mua sắm và nhiều hơn nữa vào dịp Giáng sinh bạn sẽ thích trò chơi này. Chọn cô gái yêu thích của bạn và mua tất cả mọi thứ lên đến giới hạn của thẻ, nếu bạn không thích một cái gì đó để chứng minh có thể trở lại và tiếp tục mua sắm.