Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm đã bị nhiễm bởi một người quản lý gen zombie quản lý các giữ lính giết tất cả. Bạn đã được một đồng tăng cường sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ.