Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn cô gái mà bạn thích để tạo nên khuôn mặt của bạn với một mô hình tưởng tượng tốt đẹp. Nhận sơn cần thiết và sau đó làm theo các bước cho đến khi nó là hoàn hảo.