Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm ra cách loại bỏ các kẻ thù bạn tìm thấy trên đường đi và nhảy để tránh các mỏ có trên sàn nhà.