Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy ninja này cũng giống như một cái bóng di chuyển lén lút để các vệ sĩ không thể nhìn thấy bạn.