Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trèo lên xuống máy bay trực thăng thừng tất cả các binh sĩ cẩn thận để đến nơi an toàn để các nền tảng tàu.