Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những con cá dưới biển kỳ lạ sử dụng số lượng đạn bạn có trong mỗi màn hình. Hãy cẩn thận không để bắn các thợ lặn.