Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ của bạn loại bỏ kẻ thù của bạn hoặc đi lén lút mà không có họ nhìn thấy bạn. Thực hiện theo các mũi tên để thúc đẩy cuộc phiêu lưu của bạn.