Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lưu các phi hành gia người ngoài hành tinh tấn công bằng cách đặt các mảnh để bảo vệ chúng.