Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trợ giúp Santa bán đồ trang trí Giáng sinh trong cửa hàng của bạn. Hãy tìm những sản phẩm mà bạn yêu cầu khách hàng, bọc quà và thu tiền.