Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy thử để tồn tại trên một hành tinh đầy đủ của người ngoài hành tinh bắn vào họ và tìm kiếm vũ khí mới để bảo vệ chính mình.