Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một samurai người phải kết thúc đội quân của bộ xương, nhảy vào chúng hoặc thu thập sao ninja để sử dụng chúng.