Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc chiến cao bồi điển hình trong bạn có thể sử dụng đối tượng để khởi động chống lại đối thủ của bạn, hoặc chỉ sử dụng nắm đấm của mình.