Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tăng thông qua các kịch bản chiến tranh khác nhau hoàn thành nhiệm vụ mà bạn tính phí trên mỗi màn hình.