Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy Fred chạy càng nhiều càng tốt để tránh tất cả những nguy hiểm mà tìm thấy. Thu thập tiền xu để mua vũ khí mới.