Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tránh xa những kẻ ngược đãi bạn né tránh, nhảy hoặc trượt xuống dưới những trở ngại mà bạn tìm thấy.