Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thí điểm một máy bay trực thăng trên lãnh thổ thù địch, bắn kẻ thù của bạn và cố gắng để tồn tại cuộc chiến.