Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kiểm soát một tên cướp người phải phục hồi bị mất thông qua những phần thưởng làng. Chạy, nhảy, trượt khi cần thiết để di chuyển về phía trước.