Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại cuộc xâm lược zombie với sự giúp đỡ của một robot. Bắn giết họ có tính đến các góc độ, sức mạnh và số lượng đạn bạn có trong mỗi cấp độ.