Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lấy robot để đạt được lối ra bằng cách kích hoạt các cơ chế vào đúng thời điểm để đạt được mục tiêu của bạn.