Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiết lập phong cách của vườn cũ, nơi bạn có để thoát khỏi một nhóm đi xe đạp với gậy đuổi bạn, bảo vệ chính mình và bỏ trốn.