Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Loại bỏ những kẻ thù của từng chụp màn hình bị rung và đạt tất cả mọi người ngăn chặn nó cung cấp cho mình.