Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cấp bằng cách bắn kẻ thù của bạn và giải cứu những người vô tội bị bắt cóc.