Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tồn tại sự tấn công của zombie lái xe của bạn và bắn vào chúng để giết chúng. Nhận ớt cho tốc độ thêm.