Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều này hiện đại Red Riding Hood nhu cầu giúp đỡ của bạn để thu thập trên chiếc xe đạp của bạn tất cả các quần áo và phụ kiện mà bạn tìm thấy trong rừng. Sau đó, bạn có thể chọn những gì bạn thích nhất để ăn mặc của mình.