Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cô gái này thích vẻ tích cực hơn với Khuyên, trang điểm mạnh mẽ và kiểu tóc khác nhau. Trợ giúp cô ấy để có được phong cách nổi loạn nhất.