Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các bà mẹ kế độc ác Rapunzel đã trở thành zombie và bạn phải giúp lấy lại hình ảnh thật của mình để thoát khỏi tháp.