Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rapunzel và Flynn sẽ đi đến những điệu nhảy với nhau và cần tất cả sự giúp đỡ của các công chúa của mình để vượt qua một loạt các thách thức để có được Facebook và bạn bè.