Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn người anh hùng người thích đối mặt với những thây ma lang thang khắp thành phố. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể đi để cải thiện vũ khí của bạn.