Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bunnies chăm sóc cho thực phẩm, chai hoặc thuốc để phát triển khỏe mạnh và có thể bán chúng. Dale đấm để giữ con sói sẽ ăn chúng.