Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nơi chiến binh, cung thủ và pháp sư để bảo vệ làng của bạn từ cuộc xâm lược của loài kỳ lạ.