Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tồn tại cuộc xâm lược zombie bắn vào họ với tất cả các loại vũ khí mà bạn thấy rằng mỗi lần sẽ được mạnh hơn.