Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một nha sĩ cho chó và bạn nên rửa răng của bạn, chữa lành sâu của họ, loại bỏ răng xấu và đưa những cái mới. Bạn cũng có thể trang trí với miếng dán hoặc thay đổi màu sắc.