Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rất tốt trò chơi đấm bốc trong đó bạn phải ngăn chặn đấm võ sĩ quyền Anh rõ ràng và đánh anh ta khi bạn có thể.