Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các thủ đoạn của một make-up chuyên nghiệp nghệ sĩ sau đây từng bước để áp dụng một cách chính xác mỗi sản phẩm là nền tảng, má hồng, son môi và nhiều hơn nữa.