Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mang ánh sáng thành những sinh vật kỳ lạ từ không gian sử dụng gương, lăng kính, bộ lọc ... học cách sử dụng các đối tượng theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên của trò chơi, có được nó trước khi thời gian chạy ra ngoài.